Termeni și condiții
Folosirea acestui site implică acceptarea termenilor şi condițiilor de mai jos. Recomandăm citirea cu atenţie a acestora. Ne asumăm dreptul de a modifica aceste prevederi fără o altă notificare. Cea mai recentă versiune poate fi gasită accesând pagina "Termeni și Condiții".

1. Dreptul de autor

Întregul conţinut al site-ului - imagini, video, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea SC Cristofer MLM SRL şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea Dreptului de Autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială.
Folosirea fără acordul scris al companiei noastre a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

2. Accesul la informaţiile de pe site

SC Cristofer MLM SRL, compania care administreaza acest site garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe site şi nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parţial sau integral site-ul, de a reproduce parţial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor companiei fără acordul prealabil scris al acesteia.
Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conţinutul site-ului sau de a afecta performanţele serverului pe care rulează site-ul, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului şi va pune în mişcare cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care au iniţiat această acţiune.